Publiczne Przedszkole "Glukusie" ul. Ujastek 5 b

Publiczne Przedszkole” Glukusie” przy ulicy Ujastek 5 b w Krakowie mieści się w nowoczesnym, monitorowanym całodobowo parterowym budynku, dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przedszkole posiada własny, 6-arowy ogród z placem zabaw, który został urządzony z myślą o bezpieczeństwie naszych podopiecznych. Powierzchnia użytkowa Przedszkola to ponad 900 m², na których znajduje się pięć przestronnych, nowocześnie wyposażonych sal.
Placówka stwarza możliwości uczęszczania do niej dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci przewlekle chorych - w tym diabetyków i alergików. W Placówce obok wysoko wykwalifikowanych nauczycieli wychowania przedszkolnego zatrudnieni są również specjaliści: terapeuta, logopeda, psycholog, ratownik medyczny oraz edukator diabetologiczny.
Przedszkole przy ul. Ujastek 5b rozpoczęło swoją działalność 1 września 2017 roku. Cały czas poszerza obszar swojego działania. W tym miejscu honorowana jest Karta Dużej Rodziny oraz Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem.

Przedszkole jest czynne w godzinach od 6.30 do 17.30.

Zapraszamy do naszej Placówki. Posiadamy jeszcze wolne miejsca. Opłaty są identyczne jak w przedszkolach samorządowych.