Konkursy i twórczość

Międzyprzedszkolny Przegląd Teatrzyków Dziecięcych

12 grudzień 2018

ORGANIZATORZY:
Publiczne Przedszkole „Glukusie” w Krakowie przy ulicy Ujastek 5B                                      
Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska

 
REGULAMIN
Celem Przeglądu jest:
-rozwijanie dziecięcych umiejętności artystycznych dzieci w wieku przedszkolnym,
-rozwijanie twórczej aktywności,  wyobraźni i wrażliwości,
-pogłębianie edukacji teatralnej dzieci,
-stworzenie możliwości prezentacji dorobku teatralnego,
-dbałość o kulturę słowa,
-ukazanie piękna literatury bajkowej,
-rozładowanie negatywnych emocji, agresji – teatr jako terapia,
-kształcenie umiejętności pracy zespołowej najmłodszych,
-integracja społeczności  przedszkolnej i lokalnej,
-stworzenie możliwości wymiany doświadczeń;
 1. Międzyprzedszkolny Przegląd Teatrzyków Dziecięcych  adresowany  jest do grup przedszkolnych z terenu miasta KrakowaNowa Huta, Bieńczyce,  Czyżyny,  Mistrzejowice, Wzgórza Krzesławickie oraz do przedszkoli z miasta Krakowa współpracujących z SPSM Małopolska.
 2. Prezentowane inscenizacje mogą być adaptacją scenariuszy już publikowanych  i znanych lub nowych, autorskich – opracowanych z myślą o Przeglądzie Teatrzyków.
 3. Wystawiane sztuki mogą mieć różną formę teatralną (pantomima, , teatrzyk żywy, teatrzyk kukiełkowy, teatrzyk cieni …).
 4.  Tematyka przedstawień dowolna.
 5. Czas prezentacji łącznie z przygotowaniem technicznym  nie może przekraczać 20 minut dla każdego zespołu,
Czytaj więcej

„Przedszkolak z cukrzycą” – wyniki III Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

10 grudzień 2018

Po raz kolejny nasze przedszkole było organizatorem III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „ Przedszkolak z cukrzycą”, który był adresowany podobnie jak w roku ubiegłym  do przedszkoli na terenie Polski, opiekujących się dziećmi z rożnymi problemami zdrowotnymi, w tym z cukrzycą.                                                                                                                                                   
Konkurs został objęty Patronatem Honorowym Kuratora Oświaty w Krakowie, Marszałka Województwa Małopolskiego, Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego - Metropolity Krakowskiego oraz Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.                                                                 
Patronatu medialnego udzielił największy portal dla diabetyków - mojacukrzyca.org                                 Czytaj więcej

Rozstrzygnięcie Konkursu na wykonanie "Kącika Teatralnego"

9 listopad 2018

Wszystkie grupy z naszego przedszkola zostały zaproszone do udziału w konkursie na zorganizowanie kącika teatralnego w swojej sali zajęć. Celem konkursu było zachęcenie dzieci i nauczycieli do częstych zabaw w teatr inspirowanych czytanym lub opowiadanym tekstem, scenkami z życia lub wymyślonymi przez dzieci, wykorzystywanie na co dzień wszystkich typów ekspresji dziecięcej a więc plastycznej, słownej, muzycznej i ruchowej, rozwijanie uzdolnień twórczych i zainteresowań teatralnych dzieci, gromadzenie eksponatów związanych z teatrem. Jury wzięło pod uwagę pomysłowość,  zastosowany materiał, staranność, ogólne wrażenie artystyczne, przydatność w codziennej pracy (funkcjonalność), możliwość wzbogacania kącika o nowe elementy.
Zaprezentowane kąciki zostały wykonane wspólnie z dziećmi, pod bacznym okiem nauczycieli. Wszystkie grupy otrzymały, uroczyście wręczone podczas świętowania 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości w dniu 09 listopada 2018r. certyfikaty dyrektora przedszkola - „Grupa Otwarta na Teatr”.
Najciekawszy i najbardziej kreatywny kącik zdaniem Jury wykonała grupa „ Zajączki” oraz grupa „Biedronki”.
Kąciki Teatralne będą wyeksponowane w sali zajęć przez cały rok szkolny i będą  stanowiły inspirację do zabaw w teatr i gromadzenia eksponatów teatralnych.  Życzymy dzieciom i nauczycielom mnóstwa twórczych pomysłów i przyjemności z zabawy. Czytaj więcej

Regulamin Międzygrupowego Konkursu na wykonanie „Kącika Teatralnego” w swojej sali zajęć.

31 październik 2018

Dyrektor Publicznego Przedszkola „Glukusie” zaprasza wszystkie grupy do udziału w konkursie na zorganizowanie kącika teatralnego w swojej sali zajęć.
Celem konkursu jest zachęcenie dzieci i nauczycieli do:
-częstych zabaw w teatr inspirowanych czytanym lub opowiadanym tekstem, scenkami z życia lub wymyślonymi przez dzieci,
-wykorzystywania na co dzień wszystkich typów ekspresji dziecięcej a więc plastycznej, słownej, muzycznej i ruchowej,
-rozwijania uzdolnień twórczych i zainteresowań teatralnych dzieci,
-gromadzenia eksponatów związanych z teatrem,

UCZESTNICY KONKURSU:
Konkurs skierowany jest do  nauczycieli i dzieci wszystkich grup.

JURY PRZY OCENIE KĄCIKA  WEŹMIE POD UWAGĘ:
 • pomysłowość,
 • zastosowany materiał,
 • staranność,
 • ogólne wrażenie artystyczne,
 • przydatność w codziennej pracy (funkcjonalność),
 • możliwość wzbogacania kącika o nowe elementy,
 
 NAGRODY:
Grupa, która wykona zdaniem jury najciekawszy Kącik Teatralny otrzyma certyfikat nadany przez dyrektora przedszkola „ Grupa Otwarta na Teatr”
Wszystkie Kąciki Teatralne będą wyeksponowane w sali zajęć przez cały rok szkolny i będą  stanowiły inspirację do zabaw w teatr i gromadzenia eksponatów teatralnych.
 
WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE:
 • Kąciki powinny być wykonane przez nauczycieli wspólnie z dziećmi w przedszkolu.
 • Kącik Teatralny musi mieć formę przestrzenną.
 • Kącik Teatralny może być teatrem kukiełkowym, teatrem cieni lub teatrem żywego aktora.
 • Materiały oraz technika wykonania Kącika Teatralnego dowolna.
 • Kącik należy zorganizować do dnia  31 października 2018r.
Czytaj więcej

III Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Przedszkolak z cukrzycą"

30 październik 2018

Regulamin Konkursu dla Dzieci i Rodziców na wykonanie „Dyniowej Inspiracji” opartej na motywie bajkowym.

15 październik 2018

Dyrektor Publicznego Przedszkola „Glukusie” zaprasza do udziału w konkursie przestrzennym na wykonanie postaci lub rzeczy związanych z bajką, w którym głównym tworzywem jest dynia.
Celem konkursu jest zachęcenie do  alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu  w rodzinie, popularyzacja dyni i jej walorów żywieniowych i dekoracyjnych oraz pobudzenie pomysłowości aranżacji, kreatywności, oryginalności, wyobraźni plastycznej i przestrzennej dzieci i rodziców.

UCZESTNICY KONKURSU:
Konkurs skierowany jest do rodziców i ich dzieci.
 
JURY PRZY OCENIE PRAC BIERZE POD UWAGĘ:
 • pomysłowość aranżacji
 • zastosowany materiał (dynie można łączyć z innymi materiałami)
 • walory artystyczne i estetyczne
 • nawiązanie do tematu konkursu.
 • oryginalność
 
 NAGRODY:
Autorzy najciekawszych prac otrzymają dyplomy i  nagrody rzeczowe lub książkowe.
Wszystkie prace zostaną zaprezentowane w formie wystawy w przedszkolu.
 
WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE:
 • Zgłaszane prace muszą być wykonane przez rodziców i dzieci w domu.
 • Praca  przestrzenna musi przedstawiać postać lub rzecz z wybranej, dowolnej bajki np.: Calineczka, Królowa Śniegu, Jaś i Małgosia, Czerwony Kapturek, Złota Rybka, Smok Wawelski  ………,  kareta, chatka Baby Jagi , pałac, konie, lampa  Alladyna, wrzeciono ……….. itd.
 • Praca  ma mieć formę przestrzenną.
 • Materiały użyte do łączenia z dynią  dowolne.
 • Materiały użyte do malowania „Dyniowej Inspiracji” dowolne.
 • Wielkość prac dowolna.
 • Do pracy należy dołączyć starannie wykonaną przymocowaną metryczkę z imieniem i nazwiskiem  rodzica/rodziców oraz dziecka/dzieci.
Czytaj więcej