Konkursy i twórczość

Konkurs konstrukcyjny na wykonanie najciekawszej budowli z klocków

6 czerwiec 2019

Regulamin Międzygrupowego Konkursu Konstrukcyjnego na wykonanie najciekawszej budowli z klocków

Dyrektor Publicznego Przedszkola „Glukusie” zaprasza wszystkie grupy do udziału  w konkursie konstrukcyjnym  na wykonanie najciekawszej budowli z klocków.

Celem konkursu jest:

-rozwijanie twórczej i przestrzennej  wyobraźni dzieci,
-inspirowanie i pielęgnowanie pomysłów dzieci,
-stworzenie możliwości zgodnej współpracy w grupie oraz dążenie do uzyskania końcowego efektu,
-zaakceptowanie przez wszystkie dzieci wspólnego, grupowego efektu pracy.

UCZESTNICY KONKURSU:
Konkurs skierowany jest do dzieci  wszystkich grup pod kierunkiem nauczycieli.

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE:
 • Użyty materiał: klocki różnej wielkości, o różnym kształcie,  kolorze i fakturze.
 • Do prac należy dołączyć zdjęcia z poszczególnych etapów powstawania prac.
 • Prace należy  wykonać do dnia  17 czerwca 2019 r.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 19 czerwca 2019 r.
JURY PRZY OCENIE PRAC  WEŹMIE POD UWAGĘ:
 • pomysłowość,
 • zastosowanie różnych rodzajów klocków oraz sposoby ich łączenia ze sobą
 • widoczny udział samodzielnej pracy dzieci oraz pracy zespołowej,
 • staranność,
 • ogólne wrażenie i adekwatność formy do tematu pracy,
 • dołączona dokumentacja fotograficzna z poszczególnych etapów powstawania prac.
 NAGRODY:
Grupa, która wykona zdaniem jury najciekawszą budowlę z klocków, nada  jej tytuł , dołączy zdjęcia w for Czytaj więcej

Rozstrzygnięcie międzygrupowego konkursu plastycznego na wykonanie formy przestrzennej

29 maj 2019

W maju odbył się Międzygrupowy Konkurs Plastyczny na wykonanie formy przestrzennej. Wszystkie grupy pracowały metodą projektu z pełnym zaangażowaniem dzieci pod opieką nauczycieli. Zdjęcia wykonane na każdym etapie pracy świadczą o niezwykłym zainteresowaniu dzieci taką formą pracy oraz o czerpaniu przez nich ogromu radości ze wspólnej, niecodziennej inicjatywy. Projekt zakończył się wystawa prac. Można tu obejrzeć zoo, oryginalny ul i akwarium oraz olbrzymiego dinozaura.
Certyfikat Dyrektora Przedszkola „Najciekawsza forma przestrzenna „zdobyła  grupa  „Zajączki” za atrakcyjnego dinozaura. Zwycięzcom jak i pozostałym grupom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Komisja Konkursowa w składzie:                                                                                                                           
Karolina Ł.                                                                                                                                                    
Czytaj więcej

Konkurs na wykonanie najciekawszej formy przestrzennej

9 maj 2019

Regulamin Międzygrupowego Konkursu   Plastycznego na wykonanie najciekawszej formy przestrzennej.

Dyrektor Publicznego Przedszkola „Glukusie” zaprasza wszystkie grupy do udziału  w konkursie plastycznym na wykonanie najciekawszej formy przestrzennej.

Celem konkursu jest:
-rozwijanie twórczej i przestrzennej  wyobraźni dzieci,
-inspirowanie i pielęgnowanie pomysłów dzieci,
-stworzenie możliwości zgodnej współpracy w grupie oraz dążenie do uzyskania końcowego efektu,
-zaakceptowanie przez wszystkie dzieci wspólnego, grupowego efektu pracy.

UCZESTNICY KONKURSU:
Konkurs skierowany jest do dzieci  wszystkich grup pod kierunkiem nauczycieli.

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE:
 • Materiały, wielkość oraz technika wykonania prac dowolna.
 • Do prac należy dołączyć zdjęcia z poszczególnych etapów powstawania prac.
 • Prace należy  wykonać do dnia  27 maja 2019 r.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 28 maja 2019 r.
JURY PRZY OCENIE PRAC  WEŹMIE POD UWAGĘ:
 • pomysłowość,
 • zastosowany materiał oraz sposoby jego łączenia z innymi materiałami,
 • widoczny udział samodzielnej pracy dzieci oraz pracy zespołowej,
 • staranność,
 • ogólne wrażenie i adekwatność formy do tematu pracy,
 • dołączona dokumentacja fotograficzna z poszczególnych etapów powstawania prac.
 NAGRODY:
Grupa, która wykona zdaniem jury najciekawszą formę przestrzenną otrzyma certyfikat nadany przez dyrektora przedszkola ”Najciekawsza forma przestrzenna”.  Wszystkie prace będą wyeksponowane&n Czytaj więcej

Wyniki konkursu plastycznego na wykonanie motyla

26 marzec 2019

W przedszkolu zaroiło się od kolorowych motyli. To efekt pracy dzieci i ich rodziców oraz pracowników przedszkola. Konkurs Plastyczny na wykonanie „Najpiękniejszego Wiosennego Motyla” został rozstrzygnięty. Jury miało olbrzymi problem z wytypowaniem tego najpiękniejszego motyla, gdyż wszystkie są piękne, kolorowe i jedyne w swoim rodzaju. I chociaż zgodnie z regulaminem miał wygrać ten jeden najpiękniejszy motyl, jury zdecydowało wybrać tego najpiękniejszego motyla w każdej grupie. Tak więc, aż cztery motyle znalazło się na podium.                                        
A oto zwycięzcy konkursu:
Antonina i Beniamin O. z rodziną,  z grupy  „Żabek” i „Zajączków”
Tomasz G. z rodziną,  z grupy „Biedronek”
Nadia P. z rodziną,  z grupy „Zajaczków”
Nadia Sz. z rodziną, z grupy „Sówek”
Antoni C. z rodziną, z grupy "Tygryski" ze żłobka.
Wśród pracowników  wybrano motyla Pani Anny Sz.- pracownika żłobka.
Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy, gratulujemy ciekawych pomysłów, wyboru oryginalnych technik, cierpliwości i zaangażowania. Czytaj więcej

Regulamin Konkursu Plastycznego dla Dzieci, Rodziców, Nauczycieli i Pracowników na wykonanie wiosennego „Motyla”.

8 marzec 2019

Dyrektor Publicznego Przedszkola „Glukusie” zaprasza do udziału w konkursie plastycznym na wykonanie „Motyla”.
Hasło przyświecające konkursowi : „Każdy ma swojego motyla”.
Celem konkursu jest zaproszenie do wspólnej, niecodziennej zabawy, zachęcenie do alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu w rodzinie oraz pobudzenie pomysłowości, kreatywności, wyobraźni plastycznej i przestrzennej dzieci, rodziców, nauczycieli  i pracowników przedszkola i żłobka.
UCZESTNICY KONKURSU:
Konkurs skierowany jest do rodziców i ich dzieci oraz do nauczycieli i pracowników przedszkola i żłobka.
Założeniem konkursu jest wykonanie motyla przez każdego przedstawiciela społeczności przedszkolnej i żłobkowej a więc przez dziecko, rodzica, nauczyciela, pracownika w myśl hasła przewodniego ”Każdy ma swojego motyla”. Wszystkie motyle utworzą wiosenną dekorację wejścia głównego do przedszkola i zapewnią wiosenny klimat i ciepłą atmosferę  oczekiwanej przez wszystkich pory roku.
 
JURY PRZY OCENIE PRAC BIERZE POD UWAGĘ:
 • pomysłowość,
 • zastosowana technika i  materiał,
 • staranność,
 • ogólne wrażenie artystyczne;
 
 NAGRODY:
Wygrywa ten jeden, najpiękniejszy motyl. Autor najciekawszej pracy otrzyma dyplom i  nagrodę rzeczową.
Wszystkie prace zostaną zaprezentowane w formie wiosennej wystawy w przedszkolu przy wejściu głównym.
 
WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE:
 • Motyl ma mieć formę przestrzenną.
 • Materiały oraz technika prac dowolna.
 • Motyle mogą mieć dowolną wielkość.
 • Wykonanego motyla należy zaczepić na żyłce długości 1m-1,5m
 • Do motyla należy dołączyć starannie wykonaną przymocowaną metryczkę z imieniem i nazwiskiem  rodzica/rodziców oraz dziecka/dzieci lub nauczyciela czy pracownika.                               
Czytaj więcej

Międzyprzedszkolny Przegląd Teatrzyków Dziecięcych

12 grudzień 2018

ORGANIZATORZY:
Publiczne Przedszkole „Glukusie” w Krakowie przy ulicy Ujastek 5B                                      
Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska

 
REGULAMIN
Celem Przeglądu jest:
-rozwijanie dziecięcych umiejętności artystycznych dzieci w wieku przedszkolnym,
-rozwijanie twórczej aktywności,  wyobraźni i wrażliwości,
-pogłębianie edukacji teatralnej dzieci,
-stworzenie możliwości prezentacji dorobku teatralnego,
-dbałość o kulturę słowa,
-ukazanie piękna literatury bajkowej,
-rozładowanie negatywnych emocji, agresji – teatr jako terapia,
-kształcenie umiejętności pracy zespołowej najmłodszych,
-integracja społeczności  przedszkolnej i lokalnej,
-stworzenie możliwości wymiany doświadczeń;
 1. Międzyprzedszkolny Przegląd Teatrzyków Dziecięcych  adresowany  jest do grup przedszkolnych z terenu miasta KrakowaNowa Huta, Bieńczyce,  Czyżyny,  Mistrzejowice, Wzgórza Krzesławickie oraz do przedszkoli z miasta Krakowa współpracujących z SPSM Małopolska.
 2. Prezentowane inscenizacje mogą być adaptacją scenariuszy już publikowanych  i znanych lub nowych, autorskich – opracowanych z myślą o Przeglądzie Teatrzyków.
 3. Wystawiane sztuki mogą mieć różną formę teatralną (pantomima, , teatrzyk żywy, teatrzyk kukiełkowy, teatrzyk cieni …).
 4.  Tematyka przedstawień dowolna.
 5. Czas prezentacji łącznie z przygotowaniem technicznym  nie może przekraczać 20 minut dla każdego zespołu,
Czytaj więcej