Konkurs na wykonanie najciekawszej formy przestrzennej
9 maj 2019

Regulamin Międzygrupowego Konkursu   Plastycznego na wykonanie najciekawszej formy przestrzennej.

Dyrektor Publicznego Przedszkola „Glukusie” zaprasza wszystkie grupy do udziału  w konkursie plastycznym na wykonanie najciekawszej formy przestrzennej.

Celem konkursu jest:
-rozwijanie twórczej i przestrzennej  wyobraźni dzieci,
-inspirowanie i pielęgnowanie pomysłów dzieci,
-stworzenie możliwości zgodnej współpracy w grupie oraz dążenie do uzyskania końcowego efektu,
-zaakceptowanie przez wszystkie dzieci wspólnego, grupowego efektu pracy.

UCZESTNICY KONKURSU:
Konkurs skierowany jest do dzieci  wszystkich grup pod kierunkiem nauczycieli.

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE:
  • Materiały, wielkość oraz technika wykonania prac dowolna.
  • Do prac należy dołączyć zdjęcia z poszczególnych etapów powstawania prac.
  • Prace należy  wykonać do dnia  27 maja 2019 r.
  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 28 maja 2019 r.
JURY PRZY OCENIE PRAC  WEŹMIE POD UWAGĘ:
  • pomysłowość,
  • zastosowany materiał oraz sposoby jego łączenia z innymi materiałami,
  • widoczny udział samodzielnej pracy dzieci oraz pracy zespołowej,
  • staranność,
  • ogólne wrażenie i adekwatność formy do tematu pracy,
  • dołączona dokumentacja fotograficzna z poszczególnych etapów powstawania prac.
 NAGRODY:
Grupa, która wykona zdaniem jury najciekawszą formę przestrzenną otrzyma certyfikat nadany przez dyrektora przedszkola ”Najciekawsza forma przestrzenna”.  Wszystkie prace będą wyeksponowane  w widocznym miejscu na terenie przedszkola oraz będą  stanowiły inspirację do dalszych poczynań w tym zakresie.