Regulamin Konkursu Plastycznego dla Dzieci, Rodziców, Nauczycieli i Pracowników na wykonanie wiosennego „Motyla”.
8 marzec 2019

Dyrektor Publicznego Przedszkola „Glukusie” zaprasza do udziału w konkursie plastycznym na wykonanie „Motyla”.
Hasło przyświecające konkursowi : „Każdy ma swojego motyla”.
Celem konkursu jest zaproszenie do wspólnej, niecodziennej zabawy, zachęcenie do alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu w rodzinie oraz pobudzenie pomysłowości, kreatywności, wyobraźni plastycznej i przestrzennej dzieci, rodziców, nauczycieli  i pracowników przedszkola i żłobka.
UCZESTNICY KONKURSU:
Konkurs skierowany jest do rodziców i ich dzieci oraz do nauczycieli i pracowników przedszkola i żłobka.
Założeniem konkursu jest wykonanie motyla przez każdego przedstawiciela społeczności przedszkolnej i żłobkowej a więc przez dziecko, rodzica, nauczyciela, pracownika w myśl hasła przewodniego ”Każdy ma swojego motyla”. Wszystkie motyle utworzą wiosenną dekorację wejścia głównego do przedszkola i zapewnią wiosenny klimat i ciepłą atmosferę  oczekiwanej przez wszystkich pory roku.
 
JURY PRZY OCENIE PRAC BIERZE POD UWAGĘ:
 • pomysłowość,
 • zastosowana technika i  materiał,
 • staranność,
 • ogólne wrażenie artystyczne;
 
 NAGRODY:
Wygrywa ten jeden, najpiękniejszy motyl. Autor najciekawszej pracy otrzyma dyplom i  nagrodę rzeczową.
Wszystkie prace zostaną zaprezentowane w formie wiosennej wystawy w przedszkolu przy wejściu głównym.
 
WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE:
 • Motyl ma mieć formę przestrzenną.
 • Materiały oraz technika prac dowolna.
 • Motyle mogą mieć dowolną wielkość.
 • Wykonanego motyla należy zaczepić na żyłce długości 1m-1,5m
 • Do motyla należy dołączyć starannie wykonaną przymocowaną metryczkę z imieniem i nazwiskiem  rodzica/rodziców oraz dziecka/dzieci lub nauczyciela czy pracownika.                               
 • Prace należy składać u wychowawców grup lub w sekretariacie do dnia 20 marca 2019r.
 • Wszystkie prace przechodzą na własność Organizatora.
 • Prawa autorskie przechodzą na własność Organizatora.
 • Udział w konkursie jest równocześnie zgodą na filmowanie, fotografowanie oraz publikację prac.
 • Ogłoszenie wyników i wręczenie nagrody  nastąpi 22 marca godzinie 9.00  w przedszkolu. Wyniki zostaną również opublikowane na stronie internetowej przedszkola i facebooku.
 
 
Szczegółowych informacji udziela Maria Zadrożniak – dyrektor przedszkola